Tut Giảm Hold Khi Lên Camp

1. Thẻ : ae sử dụng thẻ đã có chi tiêu ( thẻ mới thì quẹt thẻ, thanh toán online …)

2. Add thẻ : đăng nhập trình quản lý điện thoại để add, nên dùng con nào đã add ko bị hold, làm con chuyên add thẻ, share tkqc qua Bm dòng 2.

3. Lên camp : target vị trí worldwide ( toàn thế giới) tiêu 1 bill thì để page hiển thị only VN ( nên lên nhiều camp và nhóm để tắt bật - vì sửa nó cũng hold )

Nguồn : copy